ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
(θυμίαμα μάνναν)

Ελθέ μάκαρ Παιάν Τιτυοκτόνε Φοίβε Λυκορεύ
Μεμφίτ' αγλαότιμε ιήιε ολβιοδώτα
χρυσολύρη σπερμείε αρότριε Πύθιε Τιτάν
Γρύνειε Σμινθεύ Πυθοκτόνε Δελφικέ μάντι
άγριε φωσφόρε δαίμον εράσμιε κύδιμε κούρε
μουσαγέτα χοροποιέ εκηβόλε τοξοβέλεμνε
Βάκχιε και Διδυμεύ εκάεργε Λοξία αγνέ
Δήλιε άναξ πανδερκές έχων φαεσίμβροτον όμμα
χρυσοκόμα καθαράς φήμας χρησμούς τ' αναφαίνων
κλυθί μου ευχομένου λαών ύπερ εύφρονι θυμώι
τόνδε συ γαρ λεύσσεις τον απείριτον αιθέρα πάντα
γαίαν τ' ολβιόμοιρον ύπερθέ τε και δι' αμολγού
νυκτός εν ησυχίαισιν υπ' αστεροόμματον όρφνην
ρίζας νέρθε δέδορκας έχεις δε τε πείρατα κόσμου
παντός σοι δ' αρχή τε τελευτή τ' εστί μέλουσα
παντοθαλής συ δε πάντα πόλον κιθάρηι πολυκρέκτωι
αρμόζεις οτέ μεν νεάτης επί τέρματα βαίνων
άλλοτε δ' αυθ' υπάτην ποτέ Δώριον εις διάκοσμον
πάντα πόλον κιρνάς κρίνεις βιοθρέμμονα φύλα
αρμονίηι κεράσας παγκόσμιον ανδράσι μοίραν
μίξας χειμώνος θέρεος τ' ίσον αμφοτέροισιν
εις υπάτας χειμώνα θέρος νεάταις διακρίνας
Δώριον εις έαρος πολυηράτου ώριον άνθος
ένθεν επωνυμίην σε βροτοί κλήιζουσιν άνακτα
Πάνα θεόν δικέρωτ' ανέμων συρίγμαθ' ιέντα
ούνεκα παντός έχεις κόσμου σφραγίδα τυπώσιν
κλύθι μάκαρ σώζων μύστας ικετηρίδι φωνήι

Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2007

Τι είναι οι μύθοι

Οι μύθοι είναι έκφραση μιας ειδικής μορφής της συνείδησης και ανήκουν στο βασικό πεδίο της ανθρώπινης εμπειρίας.
Κάθε μύθος είναι διαυγής σαν το φως και κάθε μυθική παράδοση είναι μόνο μια μορφή, ένα ένδυμα, με το οποίο είναι επενδυμένος ο μύθος και δια μέσου του οποίου μπορεί και εκφράζεται ο μύθος αυτός.
Οι μύθοι δε είναι παρά η ιστορία της ανθρωπότητας κατά την αναζήτησή της για το θεό,που βρίσκεται κάτω από τη μορφή ενός ζώου, ενός φυτού, στις τέσσερις εποχές, στον Ήλιο και στη Σελήνη, στην δημιουργία νέας ζωής και στη μαγεία ,που απελευθερώνει το ακατανόητο γεγονός της γέννησης.
Οι μύθοι είναι αρχαίες μαρτυρίες της ανθρωπότητας και ταυτόχρονα απαντήσεις για το μεγάλο μυστικό,μαρτυρίες καμιά φορά και από απαντήσεις που στην πραγματικότητα παρέμειναν ερωτήσεις ή που δημιούργησαν καινοϋργια ερωτήματα.
Η ατομική μας ψυχική εμπειρία μας κάνει τους αρχαίους μύθους κατανοητούς σαν σκοπός ζωής ή έστω μιας φάσης της ζωής μας.
Ο μύθος και η ψυχική εμπειρία ενώνονται μέσα μας και μπορούν να μας διδάξουν να βρούμε τις κοσμικές αλήθειες μέσα μας......

Δεν υπάρχουν σχόλια: